Project

Kennisalliantie Inclusieve & Toegankelijke Stad

In deze kennisalliantie onderzoeken we hoe we de stad inclusiever en toegankelijker kunnen organiseren en ontwerpen voor een grotere mentale en lichamelijke diversiteit van bewoners en bezoekers. Een grotere diversiteit brengt meer vitaliteit.

In de huidige samenleving leidt het missen van cruciale capaciteiten (zoals het niet, minder of anders kunnen bewegen, zien, horen, begrijpen, communiceren)  te vaak tot benadeling en marginalisering. Mensen die hiermee te maken hebben zijn: kinderen die hun capaciteiten nog ontwikkelen, ouderen die aftakelen en mensen die mentaal en/of lichamelijk anders zijn dan anders. De stad - bestaande uit openbare ruimten, gebouwen, vervoer en informatie- en communicatiefaciliteiten - is voor deze groepen niet toegankelijk genoeg ontworpen en georganiseerd. Bij toegankelijkheid spelen zes aspecten een rol: 1. persoonlijke capaciteiten en beperkingen en 2. de fysieke omgeving met de voorzieningen daarin moeten zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Indien toch barrières of obstakels optreden kan 3. een helpende hand/assistentie uitkomst bieden. Over voorgenoemde aspecten moet 4. uitgebreid informatie beschikbaar zijn, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Moet 5. indien nodig gecommuniceerd kunnen worden: klantenservice, gebruikersfeedback, melding en behandeling van klachten. Is 6. representativiteit vereist in de zin dat ervaringskennis van mentale/lichamelijke diversiteit betrokken moet zijn bij het ontwerpen en organiseren van inclusieve oplossingen. Bij alle 6 aspecten helpt toegankelijkheidsnormering en bewustzijn van mentale/lichamelijke diversiteit.

Binnen de Kennisalliantie inclusieve en toegankelijke stad streven we ernaar om – doormiddel van innovatief, interdisciplinair onderzoek - nieuwe kennis te ontwikkelen om zo de stad inclusief en toegankelijk in te kunnen richten in lijn met de doelen van het VN-verdrag Handicap zodat een diversiteit aan capaciteiten tot haar recht kan komen. We willen de invoering van maatregelen stimuleren die mensen die door barrières beperkt worden daadwerkelijk in staat stellen om volwaardig en respectvol te participeren in het sociale leven met hun eigen mogelijk unieke inbreng. Zodra toegankelijkheid geborgd is en mensen niet meer beperkt worden, kan maatschappelijke en culturele verrijking plaatsvinden. Via onderzoek komen studenten en onderzoekers in aanraking met werken aan inclusie en toegankelijkheid.

Sorteren op:

Openbaar

 • Openbaar

  Navigating Diversity: Enhancing Inclusivity and Accessibility in Amsterdam through a serious game

  Lees meer over
 • Openbaar

  Shared mobility provider perspectives in policy regarding inclusive shared mobility

  Lees meer over
 • Openbaar

  Enhancing accessibility and inclusivity of public transport for individuals with a diversity: Barriers and facilitators for…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Turn-up-and-go and Alternative Transport

  Final Report by Lucas Mansvelder

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mobieler worden met je mobiele telefoon

  Een onderzoek naar hoe digitale hulpmiddelen het openbaar vervoer…

  Lees meer over
 • Openbaar

  An Inclusive Mobility Portal for Vervoerregio Amsterdam

  What can Vervoerregio Amsterdam Learn from Mobility Portals of VBB, Île-de

  Lees meer over
 • Openbaar

  Timebanking for Social Cohesion in Urban Areas

  Community cohesion is a complex entity with varying constructs. A sense of…

  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Studentenprojecten Inclusieve & Toegankelijke Stad

  Openbaar
  Lees meer over