Artikel

Uitvoeringsagenda 2021-2022 - Duurzame Stad Duurzame Banen

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Het programma Duurzame Stad, Duurzame Banen gebruikt de ruimtelijke investeringen die de gemeente in de stad doet, als vliegwiel voor het herstel van de economie. We halen investeringen naar voren die de stad versneld verduurzamen, de kades en bruggen herstellen en voorzien in goed onderhoud van de stad. Al deze projecten zorgen voor het behoud van werk en het creëren van nieuw werk. Werkzoekende Amsterdammers leiden we op en begeleiden we naar deze nieuwe banen.

We investeren eerder dan gepland in zes projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de stad. Deze investeringen zorgen voor een financiële impuls aan de economie. Amsterdammers die omzet of werk verloren zijn door de Coronacrisis bieden we (om)scholing aan en begeleiding naar een nieuwe carrière. We jagen de verduurzaming aan door 6 zogenaamde verduurzamingsmotoren: Zon-, Warmte-, Vastgoed-, Klimaatadaptatie-, MKB en Renovatie- en Isolatiemotor.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Hester Keesmaat, h.keesmaat@amsterdam.nl,

Voor meer informatie klik hier

 

Bron:

Duurzame Stad, Duurzame Banen 2021-2022

Rapportage 2021 In samenwerking met Directies Ruimte en Duurzaamheid (R&D), Werk, Participatie en Inkomen (WPI), Economische Zaken (EZ), Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ), Wonen, Gemeentelijk Vastgoed (GV), Chief Technology Office (CTO), Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) en Bureau Social Return

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fiscaliteit & Duurzaamheid gemeente Amsterdam

Media

Documenten