Collectie (10)

AI in Europa

Kunstmatige Intelligentie kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Hiervoor is goede en betrouwbare technologie van groot belang, waarbij EU-kaders op basis van Europese normen en waarden noodzakelijk zijn. Deze kaders kunnen ook bedrijven aanmoedigen om AI gedreven oplossingen te ontwikkelen en toe te passen.

In deze collectie vindt u artikelen van Europese instellingen die onderzoek doen naar Kunstmatige Intelligentie.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pixabay - AI

Icon afbeelding: Flickr - Europe by night

Sorteren op: