Artikel

Catalogus Openbare Bibliotheek van Amsterdam

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flickr - ObA

Icon afbeelding: Flickr - ObA