Artikel

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptie

Commissie Wonen en Bouwen 30 juni 2021

Klimaatverandering verandert de stad. Weersextremen als wateroverlast, hitte en droogte komen steeds vaker voor en de kans op overstromingen neemt toe. Als gemeente Amsterdam zetten we ons in om onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaat-verandering. Daarnaast hebben we een inschatting gemaakt van de risico’s die het veranderende klimaat met zich meebrengt. Dit hebben we gedaan door middel van stresstesten en gesprekken met diverse partijen. Aan de hand daarvan konden we in februari 2020 de Strategie Klimaatadaptatie presenteren. Ons doel: de stad in 2050 zo goed mogelijk voorbereid laten zijn op weersextremen en de gevolgen van het veranderende klimaat.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 30 juni en 19 mei 2021

Behandelend ambtenaar: B. van Turenhout, b.turenhout@amsterdam.nl, M. Opheikens,
M.Opheikens@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Tot stand gekomen in samenwerking met;

  • Waterschap Amstel Gooi en Vecht
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Hoogheemraadschap van Rijnland

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - Groen gebouw

Media

Documenten