Artikel

Amsterdamse Agenda Armoede & Schulden 2019-2022

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 7 april 2021

Voortgang realisatie Amsterdamse Agenda armoede en schulden 2019-2022. Met het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ en de Amsterdamse Agenda armoede en schulden 2019-2022 zet het college in op het tegengaan van kansenongelijkheid en het scheppen van perspectief op een betere toekomst. Deze voortgangsrapportage geeft een update over de realisatie van de ambities.

De rapportage volgt de structuur van de actielijnen uit de Agenda:
1. Perspectief op een betere toekomst
2. Kansen voor kinderen en jongeren
3. Preventie van armoede en schulden
4. Amsterdam vrij van problematische schulden
5. Meedoen zonder belemmeringen
6. Financiële ruimte door inkomensondersteuning

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 7 april 2021

Behandelend ambtenaar:WPI, Geerten Kruis, g.kruis@amsterdam.nl; WPI, Kasia Kruijer,
k.kruijer@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Slotermeer

Media

Documenten