Artikel

Agromere

Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp

Het project Agromere heeft als doel om te verkennen of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van duurzame stedelijke ontwikkeling en of dit een wezenlijk bijdrage kan leveren aan stedelijke duurzaamheid. Om dit doel concreet te maken is Almere als case gekozen.

Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Almere staat aan de vooravond van de zogenaamde Schaalsprong 2030. Om de regio’s Amsterdam en Utrecht te ontlasten zou Almere met ca. 60.000 woningen moeten groeien in de periode tot 2030. Een deel van de ontwikkeling zou in een gebied van ca. 3.000 ha ten Noordoosten van de stad moeten plaatsvinden. Dit gebied, Almere Oosterwold, is nu in gebruik door de landbouw die hier voor de wereldmarkt produceert. Samen met een groep stakeholders vanuit diverse achtergrond is de denkbeeldige wijk Agromere ontworpen. In deze wijk met ca 5.000 inwoners gaan landbouw en wonen samen op 250 ha. Uitgangspunt bij het ontwerp waren de volgende principes: zoveel mogelijk zelfvoorzienend qua voedselproductie, landbouw volgt de biologische productiewijze, landbouw is integraal onderdeel van de wijk, ondernemerschap is leidend, zoveel mogelijk lokale energieproductie en verbinding van de (mineralen) kringlopen van de wijk met die van de landbouw. Dit rapport verantwoordt het proces vanaf het prille begin (2002), via het vormen van een stakeholdernetwerk (2005) tot en met het ontwerp (eind 2008) van Agromere. Het beschrijft zowel het proces dat geleid heeft tot het ontwerp van de virtuele wijk Agromere als het ontwerp zelf. Agromere inspireerde de stad Almere. Almere nam stadslandbouw op in de Concept Structuurvisie (juni 2009) als een van de dragers van het te ontwikkelen Almere Oosterwold. De komende jaren zullen uitwijzen of stadslandbouw in Almere Oosterwold werkelijkheid wordt.

Bron: WUR - Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp

Jansma, J.E., Dekking, A. J. G., Migchels, G., de Buck, A. J., Ruijs, M. N. A., Galama, P. J., & Visser, A. J. 2010. Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp. Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp, Wageningen University & Research. 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. Moestuintje op het Steigereiland, uit Fotobank Gemeente Amsterdam.

Media

Documenten