Collectie (3)

Onderzoek (kennis)instellingen - Dossier Mobiliteit

In deze collectie staan de onderzoeksafdelingen van de (kennis)instellingen die onderzoek doen rond het thema mobiliteit. De indeling is als volgt: partner kennisinstellingen, (inter)nationale kennisinstellingen en overige instellingen.

Klik op 'meer informatie' voor een uitleg over de verschillende onderdelen in deze collectie.

Meer informatie

Partner kennisinstellingen 

Urban Cycling Institute (UvA) 

Fietsen is een eenvoudig middel dat aansluit op een breed scala aan zeer complexe problemen en uitdagingen van hedendaagse steden. Het is verweven met vele aspecten van het stadsleven in al zijn rijkdom en complexiteit. De academische aandacht hiervoor is zeer beperkt gebleven. Er is een meer gestructureerde aanpak nodig om deze complexe relaties in kaart te brengen, optimale praktijken te begrijpen en kennisuitwisseling tussen onderzoek en praktijk te bevorderen.

De missie van het Urban Cycling Institute is: 

  1. Een multidisciplinaire aanpak aangaan om het ingewikkelde web van oorzaken en gevolgen van fietsen in de stad te begrijpen. 
  2. Balanceren tussen een kritische academische houding en een pragmatische praktijkgerichte benadering van het ontwikkelen en verspreiden van kennis. 
  3. Een vruchtbare bodem bieden voor het delen van kennis en het leren over fietsen in de stad op alle niveaus van het academische curriculum.

Voor meer informatie zie: UvA - Urban Cycling Institute 

Mobiliteit (HvA)

Mobiliteit in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt steeds complexer. Dit komt door door de sterke groei in inwonersaantal, werkenden, studenten en bezoekers. Hoe houden we de stad bereikbaar en zorgen we voor uitstootvrij vervoer? Dit is één van de vier uitdagingen, of challenges, waar Urban Technology onderzoek naar doet. Het onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de MRA voor emissievrij vervoer in 2025.

Voor meer informatie zie: HvA - Mobility & Connectivity

Smart Urban Mobility (AMS) 

Naarmate het aantal mensen dat in de Metropoolregio Amsterdam woont en werkt, blijft stijgen, nemen ook de problemen met congestie, drukke straten, verkeerde afstemming van vraag en aanbod van het openbaar vervoer en luchtvervuiling toe. In deze collectie over open onderzoek worden alle lopende projecten van het AMS-instituut op het gebied van Smart Urban Mobility tentoongesteld.

Voor meer informatie zie: AMS - Smart Urban Mobility

Afbeelding credits

Header afbeelding: mobiliteit_CTO.PNG

Icon afbeelding: Wikimedia Commons

Sorteren op: