Artikel

Deel III - Wat

Uit: Een menselijke metropool

Om de vijf strategische keuzes uit de visie uit te voeren is veel van het bestaande Amsterdamse beleid voor de fysieke leefomgeving al op orde. Maar op sommige punten is ook bijstelling nodig. In dit deel van de omgevingsvisie geven we een overzicht van dat Amsterdamse beleid. Je vindt hier een samenvatting van het bestaande beleid en we geven de nieuwe richtingen aan die nodig zijn om de visie uit te voeren. We hebben dit hoofdstuk ingedeeld op basis van zes ambities voor de leefomgeving, die gebaseerd zijn op de twaalf waarden die we de komende jaren zullen gebruiken om de doorwerking van het beleid te beoordelen.

Reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie via:
Amsterdam2050.nl 


Contact:
omgevingsvisie@amsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/omgevingsvisie

Projectleiding:
Frank van den Beuken (Ruimte en Duurzaamheid), Geertje Kuijt (Projectmanagementbureau)
(Zie alle namen van betrokkenen onder de gehele PDF)

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleur omgevingsvisie

Media

Documenten