Artikel

Tot op de bodem uitzoeken

Maak kennis met de vier kandidaten voor het promotietraject 2020

De oproep is al vaker voorbij gekomen: ‘Wil jij promoveren bij onze gemeente?’ Daarvoor werd steeds dezelfde foto gebruikt. Maar wie zíjn deze collega’s bij het beeld van Spinoza? Het zijn de 4 kandidaten die geselecteerd zijn voor het Promotietraject 2020. Ze stellen zich aan je voor.
(van links naar rechts op de foto)

promoveren-intra.jpg

Toename segregatie in het onderwijs: hoe kan dat?

Farhad Sabet is als jurist werkzaam bij het Juridisch Bureau. “De Inspectie van het onderwijs heeft geconstateerd dat in Amsterdam kinderen met een gelijk IQ op verschillende opleidingsniveaus uitkomen. Een voorbeeld hierbij is dat kinderen met hoogopgeleide ouders op een hoger niveau uitkomen dan kinderen met laagopgeleide ouders. In 2006 zijn er twee artikelen (167a Wet op het primair onderwijs en 118a Wet op het voortgezet onderwijs) in de wet opgenomen waardoor gemeenten de verplichting opgelegd gekregen hebben om segregatie in het onderwijs tégen te gaan. Uit het onderzoek van de Inspectie uit 2018 blijkt dat de segregatie in het onderwijs in Amsterdam juist is toegenomen. Hoe dat kan, ga ik onderzoeken.”

Hoe houdt de onzichtbare Amsterdammer zich staande?

Peter Vrieler is altijd geïnteresseerd geweest in mensen voor wie het moeilijk is om aan te haken. “Die interesse heb ik ontwikkeld toen ik als pas afgestudeerde sociaal geograaf leraar werd op een mytylschool. Ruim dertig jaar later ben ik in mijn hoedanigheid als ambtenaar steeds dieper gaan graven in het leven van de vele duizenden ongedocumenteerden die in Amsterdam wonen. Ongedocumenteerden (of: illegalen) zijn mensen die geen geldige verblijfsstatus hebben, om wat voor reden dan ook, en die proberen hun leven hier vorm te geven. De meesten hebben geen bankrekening, kunnen geen verzekering afsluiten, geen huurcontract aangaan, durven Nederland niet te verlaten en hebben er een tweede natuur van gemaakt om onzichtbaar te zijn. Mijn onderzoeksvoorstel is er op gericht om te achterhalen hoe deze vreemdelingen of onzichtbare Amsterdammers zich staande houden, hoe gemeenten (Amsterdam natuurlijk in het bijzonder) met hen omgaan en hoe hun interactie verloopt met de formele samenleving?”

Visualiseren maakt het verschil

Ellen Merkus is planningsadviseur bij het Projectmanagementbureau. “De projecten van de stad worden steeds complexer. Probeer de effecten van klimaatverandering, kansenongelijkheid, circulaire economie, of de Covid-crisis op de stad maar eens uit te leggen. Dat is niet makkelijk. Visualisatie kan helpen complexiteit invoelbaar te maken voor mensen. Visualisatie is voor iedereen te begrijpen, en geeft inzichten daar waar woorden te kort schieten. De Covid-crisis is een goed voorbeeld van een vraagstuk waar veel gebruik wordt gemaakt van visualisatie. De alom bekende ‘curve’ wordt bijvoorbeeld ingezet om een ontwikkeling inzichtelijk te maken. Bovendien brengt zo’n curve, of een andere tekening waarop een ontwikkeling is geschetst, een discussie op gang over de ontwikkeling, en over de consequenties ervan voor andere sectoren. Deze uitwisseling van perspectieven is erg belangrijk. De inzichten die ontstaan in zo’n gesprek bieden waardevolle informatie om betere oplossingen te vinden, ideeën te verrijken en besluiten te kunnen vormen. Ik onderzoek hoe visualisatie ondersteuning kan bieden in gesprekken over complexe vraagstukken.”

Heeft de gemeenteraad voldoende middelen om het college te controleren?

Stefan Wirken is cum laude afgestudeerd jurist in het staats- en bestuursrecht en werkzaam als wetgevingsjurist op de afdeling Wonen. “De Tweede Kamer controleert de regering, de gemeenteraad controleert het college van B en W. Daar hebben ze 4 ‘wapens’ voor beschikbaar: het indienen van een motie of amendement, stellen van kamer-/raadsvragen en indienen van een initiatiefwetsvoorstel/-besluit. We lezen er over in kranten en zien het op tv, maar wat houdt het precies in en over welke feiten en cijfers gaat het? Hoe effectief is een amendement van een raadslid? En welke invloed heeft een motie? Van de vraag onder welke omstandigheden euthanasie mogelijk is tot de vraag of scooters op het fietspad mogen rijden, ik wil met data onderzoeken of de gemeenteraad en onze Tweede Kamer voldoende uitgerust zijn om voldoende tegenmacht op deze vraagstukken te organiseren.”

Feiten & cijfers

  • 140 collega’s hebben deelgenomen aan de voorlichtingsbijeenkomsten over promoveren
  • 18 kregen coaching van Caroline Nevejan en Patrick van Beveren
  • 13 kandidaten hebben een voorstel ingediend
    De ‘gemeente hoogleraren’ (zij werken en bij de gemeente en bij de universiteit of het UMC) vormen de selectie commissie. Uiteindelijk heeft het GMT deze voordracht bekrachtigd.
  • Inclusief de lichting van 2020 zijn inmiddels 10 collega’s aan het promoveren. Zij komen maandelijks bijeen.

Meer lezen?

Ieder jaar krijgen 4 medewerkers de kans om te promoveren op strategische onderwerpen. Zij promoveren op basis van het schrijven van 4 wetenschappelijke artikelen. Geselecteerde kandidaten worden twee dagen in de week vrijgesteld om te promoveren gedurende 4 jaar. Vind je het interessant om je vast te bijten in een onderwerp en dat tot de bodem uit te zoeken? Dan kun je een promotietraject volgen bij de gemeente Amsterdam.

Vragen

Voor vragen over het Programma kun je terecht bij Jan Erik Piepot, Strategisch P&O adviseur, via j.piepot@amsterdam.nl