Artikel

Monitor Circulaire Economie

In dit document wordt de opzet van de monitor Circulaire Economie uiteen gezet. Zie voor aanvullende informatie ook de aparte collectie Digitalisering en Monitoring.

Colofon
Deze Monitor is een product van de gemeente Amsterdam en in nauwe samenwerking met TNO en de TU Delft opgesteld. De gemeente Amsterdam bedankt alle betrokken partijen voor de waardevolle gesprekken en inzichten die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze Monitor.

Uitgave: Gemeente Amsterdam
Redactie: Gemeente Amsterdam, TNO en TUDelft (met speciale dank aan Ton Bastein, Arnout Sabbe en Rusné Sileryté)
Ontwerp, datavisualisaties en realisatie: Beautiful Minds

Copyright © 2020 Gemeente Amsterdam

Media

Documenten