Artikel

Praktijkcase - Amsterdam BIM't

BIM Loket (2021)

In de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam vindt veel onderhoud, renovatie, aanleg en herinrichting plaats. Via een projectmatige aanpak wordt daarmee ook de informatie over het beheerde areaal gemuteerd. Tijdens die projecten werken opdrachtgevers en opdrachtnemers in een keten samen. In Amsterdam worden projecten gestart vanuit Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR), de asset- en gegevensbeheerder. Het Ingenieursbureau (IB) van de gemeente voert vaak de engineering en de aanbesteding/contractering uit naar bouwbedrijven. Hier wordt sinds enkele jaren BIM toegepast om informatieverliezen in de keten te beperken en de informatie op orde te krijgen.

Wat is BIM?
Bouw Informatie Management, kortweg BIM, staat voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. BIM gaat over het integraal beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk. Gegevens worden zoveel mogelijk éénmalig ingevoerd en meervoudig gebruikt. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur onderling informatie uit. Iedere betrokken partij gebruikt daarbij zijn eigen software.

Auteur
Herman Winkels 


Meer informatie over BIM: [klik hier]

Media

Documenten