Artikel

Ondernemerspeiling 2019

De Ondernemerspeiling wordt één maal per twee jaar gehouden en maakt deel uit van een landelijk onderzoek door VNG aangevuld met specifieke vragen voor Amsterdam. 1.531 Ondernemers in Amsterdam hebben deelgenomen aan de peiling in 2019. De onderzoeksresultaten geven inzicht in het oordeel van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening, gemeentelijke heffingen en regeldruk, relatie ondernemers-gemeente, ondernemingsklimaat en bedrijfsomgeving. Aanvullend worden door ondernemers suggesties en tips voor verbeteringen meegegeven.

In opdracht van: Economische Zaken

Auteurs:
Jessica Greven, Willem Bosveld & Laura de Graaff.

www.ois.amsterdam.nl
Laura.de.Graaff@amsterdam.nl
J.Greven@amsterdam.nl

Media

Documenten