Artikel

5e monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak Corona

Er is een tendens binnen steden, en ook in Amsterdam, om de blik naar de middellange termijn te richten. Nu maatregelen versoepeld worden, proberen overheden wereldwijd om dat op een veilige manier te doen en een tweede golf van het coronavirus te voorkomen. Niet alleen in de horeca, maar onder andere ook in het toerisme. Sommige steden overwegen om ook na deze crisis verdere perken te stellen aan het toerisme dan ze tot nu toe deden.
Ook op het gebied van duurzaamheid en in de openbare ruimte proberen steden tijdens deze crisis stappen te maken in de ambities die zij al hadden. Er is dan ook internationaal veel aandacht voor de ‘donutstrategie’ van Amsterdam en de bijbehorende circulaire ambities.

Tegelijk worstelen steden nog steeds met een aantal grote problemen die ook op de lange termijn impact zullen hebben, zoals de economische ontwikkeling, de veiligheid van kwetsbare groepen en een daling in de werkgelegenheid. Makkelijke antwoorden blijven uit. Opvallend is wel dat steden wereldwijd met vrijwel identieke problemen kampt: van werkloosheid tot geweld tegen vrouwen. Deze monitor gaat verder in op de trends die daarin zichtbaar worden.

Wil je:

■ Meer weten over een voorbeeld uit deze monitor?

■ Heb je een andere kennisvraag of wil je contact met bepaalde steden?

■ Wil je deze monitor in de toekomst in je inbox ontvangen?

Laat het ons weten via internationaloffice@amsterdam.nl

Media

Documenten