Collectie (2)

Straatwaarden

Veranderende praktijken van erfgoedvorming in de publieke ruimte

Straatwaarden onderzoekt de veranderende praktijken van erfgoedvorming in de publieke ruimte aan de hand van voorbeelden en conceptuele reflecties.

Het is een tijd van bottom-up, participatie, diversiteit en meer sociaal-duurzame kwaliteiten in onze leefomgeving. De onderzoekers constateren dan ook een groeiende rol van nieuwe, meer participatieve en duurzame praktijken in de omgang met erfgoed en de publieke ruimte.

Het onderzoek onderstreept hoe je erfgoed niet zozeer als te behouden object of locatie moet zien, maar vooral als een maatschappelijke ontwerpopgave. Het toont hoe de praktijk van erfgoedvorming in de leefomgeving aan het veranderen is. Erfgoed wordt inclusiever, is sterker verbonden met maatschappelijke spelers en sluit beter aan bij waarden van lokale gemeenschappen.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: StraatwaardenReinwardtAcademie

Sorteren op: