Artikel

Overzicht Koppelkansen 9 straatjes

Hoe ziet de gracht van de toekomst eruit?

Samen met bewoners en marktpartijen wordt een ontwerp ontwikkeld van de “gracht van de toekomst”. De ambities van de gemeente Amsterdam en stedelijke transities komen samen in een ontwerp. We werken toe naar integrale oplossingen voor een efficiënte benutting van de ondergrond en meer flexibiliteit en leefomgevingskwaliteit bovengronds.

Media

Documenten