Artikel

Citizen Science for Health in all Policies

Engaging communities in knowledge development

Integraal Gezondheidsbeleid (IGB), een horizontale beleidsstrategie waarin alle relevante (beleids)sectoren samenwerken, wordt internationaal beschouwd als een hoeksteen van de gezondheidsbevordering. Effectief IGB vraagt om zowel een ‘Whole of Government’ aanpak, dat wil zeggen samenwerking tussen beleidsmakers, als een ‘Whole of Society’ aanpak, ofwel samenwerking met en tussen stakeholders in de samenleving. In Nederland is er al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw sprake van IGB. In eerste instantie lag de nadruk op de samenwerking tussen actoren binnen het beleid;
tegenwoordig wordt dit echter aangevuld door een nationaal programma waarin de samenwerking met maatschappelijke partners centraal staat. Dit proefschrift gaat over de mogelijke rol van Citizen Science, ofwel burgerwetenschap, als manier om bij te dragen aan de kennisbasis voor IGB, in het bijzonder aan de Whole of Society aanpak. Citizen Science, dat wil zeggen de actieve bijdrage van burgers aan wetenschappelijk onderzoek, sluit aan bij de asset benadering en burgerparticipatie die belangrijke
elementen zijn in de moderne gezondheidsbevordering.

Proefschrift gescheven door Julia Maria den Broeder

Afbeelding credits

Icon afbeelding: https://www.publicatie-online.nl/publicaties/l-den-broeder/

Media

Documenten