Collectie (2)

Forensisch onderzoek (HvA)

De politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam geven gezamenlijk vorm aan het Lectoraat Forensisch Onderzoek. Het doel van het lectoraat is kennis te ontwikkelen voor de politiepraktijk en het (politie)onderwijs. Het forensisch onderzoeksveld is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen bieden steeds nieuwe mogelijkheden om sporen te zoeken, veilig te stellen, te analyseren en te gebruiken tijdens het opsporingsproces. Het lectoraat Forensisch Onderzoek richt zich niet alleen op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden in de opsporing, maar ook bijvoorbeeld op de verbinding en informatieoverdrachttussen de tactische en de forensische recherche, de overdracht van informatie uit forensisch onderzoek naar het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur en op het theoretisch kader en de wetenschappelijke basis van het forensische onderzoek.

Het lectoraat speelt tevens een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het onderwijs op dit gebied aan de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam.

Het lectoraat en opleiding Forensisch Onderzoek maken deel uit van het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC), een interdisciplinaire expertisecentrum voor forensisch en medisch wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam. Hierbinnen vervult het onderzoeksprogramma van het Lectoraat Forensisch Onderzoek een brugfunctie tussen enerzijds het wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht bij de universiteiten en het NFI, en anderzijds de opleidingen tot forensisch onderzoeker en forensisch rechercheur (aan de HvA en de Politieacademie) en de beroepspraktijk (professionals van de politie, forensische laboratoriummedewerkers en de rechterlijke macht).

Meer informatie

Bron en meer informatie: Forensisch onderzoek hva

Afbeelding credits

Header afbeelding: bron: hva

Sorteren op: