Collectie (11)

Omgevingsvisie

Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

In deze collectie verzamelen we onderzoek over omgevingsvisies binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Meer informatie

Bron tekst over omgevingsvisie: website Aan de slag met de Omgevingsvisie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: West - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: