Collectie (13)

Instituut voor Milieuvraagstukken (VU)

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) voert sinds de oprichting in 1971 onderzoek uit op het gebied van diversiteit en complexiteit in de milieuproblematiek. Het onderzoeksprogramma is geïnspireerd door het concept duurzame ontwikkeling, waarbij een geïntegreerde visie op het milieu centraal staat. Het instituut staat onder leiding van professor Pieter van Beukering.

Meer informatie

Bron tekst: VU - Science for Sustainability

Meer informatie: website IVM

Afbeelding credits

Icon afbeelding: IVM_logo_rgb2_tcm234-851594.png

Sorteren op: