Collectie (13)

Instituut voor Milieuvraagstukken (VU)

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) voert sinds de oprichting in 1971 onderzoek uit op het gebied van diversiteit en complexiteit in de milieuproblematiek. Het IVM is een interdisciplinair instituut van de Vrije Universiteit en is verbonden aan de Faculteit der Bètawetenschappen. Het onderzoeksprogramma is geïnspireerd door het concept duurzame ontwikkeling, waarbij een geïntegreerde visie op het milieu centraal staat. Het instituut staat onder leiding van professor Pieter van Beukering.

Meer informatie

Meer informatie: website IVM

Afbeelding credits

Icon afbeelding: IVM_logo_rgb2_tcm234-851594.png

Sorteren op: