Artikel

Moving Zuidoost

Hoe kan de aantrekkelijkheid van de rand van de stad worden verhoogd voor groepen bezoekers; welke rol speelt beeldvorming daarbij? En hoe kunnen nieuwe gebruiks- en consumptiepatronen verder ontstaan en worden versterkt?

Veel studenten en werknemers brengen hun studie- en werkdagen in Zuidoost door. Toch kennen zij het stadsdeel, afgezien van de grote evenementenlocaties nauwelijks. De bedrijfsgebieden en hogere onderwijsinstellingen zijn niet goed ingebed in de wijk. Hierdoor missen zij kennis en nuances wat de integratie uiteindelijk verder bemoeilijkt.

Dit project helpt om barrières te slechten, integratie te bevorderen en nieuwe stromen op gang te brengen. Het project richt zich concreet op de ontwikkeling van een fysieke interactieve maquette (plattegrond) die informatie over Zuidoost ontsluit en gebruikt kan worden om allerlei bezoekersstromen (meer) voor het stadsdeel te interesseren.

informatie: n.arbones.aran@hva.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Moving Zuidoost.jpg