Artikel

Ondernemerspeiling KING 2017

Ondernemingsklimaat en gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers voldoende

Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat met een 6,8. Het meest tevreden zijn de ondernemers met de openbare ruimte, veiligheid en de bereikbaarheid. De algemene dienstverlening van de gemeente wordt gewaardeerd met een 6,4. Over de meeste aspecten van de dienstverlening van de gemeente Amsterdam zijn de ondernemers positief en iets positiever dan bij de voorgaande meting in 2015. Dit blijkt uit de Ondernemerspeiling 2017.

Verbeterpunten
Over de inspanning van de gemeente om de regelgeving te vereenvoudigen en de samenwerking met de gemeente zijn ondernemers niet positief. Op het gebied van heffingen, regels en procedures zien Amsterdamse ondernemers als belangrijkste verbeterpunten:
* regelgeving parkeren;
* correct en consistent toepassen van regels;
* voortdurend wijzigen regels;
* bestemmingsplannen en
* de hoogte van lokale financiële heffingen.


Achtergrond
De ondernemerspeiling is onderdeel van landelijk onderzoek van VNG Realisatie1. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) voerde de peiling in het najaar van 2017 voor de tweede keer uit in opdracht van de directie Dienstverlening. Het onderzoek brengt Amsterdam (meer) inzicht in de tevredenheid en behoeftes van de ondernemers in de stad. De Amsterdamse resultaten zijn ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier is ook de benchmark met andere gemeenten en meer relevante data over vestigings- en ondernemingsklimaat in Amsterdam te vinden.

1 Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe naam gekregen: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie.

 

Media

Documenten