Artikel

Samenleven met verschillen in Nieuw-West (2012)

Spanningen en vertrouwen in Slotervaart, Osdorp Midden en Slotermeer-Zuidwest

Door middel van een onderzoeksubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben het Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam (O+S) en het Verwey-Jonker Instituut in 2011 een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en achtergrond van spanningen en sociaal vertrouwen in twintig buurten in vijf Amsterdamse stadsdelen: Nieuw-West, West, Oost, Zuid en Zuidoost. Het onderzoek is uitgevoerd met wetenschappelijk ondersteuning vanuit de LeerstoelVeiligheid en Burgerschap van de Vrije Universiteit.

O+S heeft de uitvoering en rapportage van het kwantitatieve onderzoek onder 872 bewoners in Nieuw-West voor haar rekening genomen, het Verwey-Jonker Instituut de kwalitatieve verdieping onder professionals en bewoners. De kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen in stadsdeel West-Nieuw worden in deze samenvatting per onderzoeksbuurt besproken: Slotervaart, Osdorp en Slotermeer-Zuidwest.

Media

Documenten