Betrokkene

Antina Snijder

Programmamanager Innovatieve Reinigingsconcepten Aanvalsplan Schoon.
Doelstelling: Stimuleren samenwerking met bewoners en ondernemers én innovatie
De stad aantoonbaar schoner door slimmer te reinigen (datagestuurd/innovatief), vervuiling te voorkomen (gedragsbeïnvloeding), kennis en ervaring te delen (webpagina/kennislabs) en door de openbare ruimte schoon te houden in samenwerking met ondernemers en bewoners

 • Collectie (2)

  Achtergrondinformatie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoeken Schone Stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitnodigende Peuk-afdankmogelijkheden

  innovatief beeldend onderzoek en ontwerp-interventies

  Lees meer over
 • Openbaar

  Oosterpark: etnografie van een 'schoon' park

  Eindrapportage onderzoeksvoorstel

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Prop (eindverslag fase 2)

  Een visueel onderzoek naar het ‘vuilnisgebaar’

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Prop (onderzoeksvoorstel)

  Een visueel onderzoek naar het ‘vuilnisgebaar’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Oosterpark: etnografie van een ‘schoon’ park

  Onderzoeksvoorstel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Agenda Innovatie Schone Stad

  Met de verworven inzichten is de Agenda Innovatie Schone Stad opgesteld.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Achtergrond en Doelstelling

  Amsterdam maakt een periode van grote veranderingen door en dat voelen we…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inleiding Werkplaats Schone Stad

  We zijn op zoek naar nieuwe manieren om de stad schoon te houden en…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Achtergrond en doelstelling

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Stadswerken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Keuze en plaatsing afvalbakken in de Amsterdamse Openbare Ruimte

  In de openbare ruimte is de plaatsing en de keuze van het soort afvalbak…

  Lees meer over