Artikel

Placemaking Delflandplein

Buurtbewoners zouden graag positieve verandering van hun plein zien en zich weer thuis voelen in eigen buurt. Via placemaking wordt gepoogd nieuw leven te blazen in het Delflandplein

In opdracht van Kondor Wessels Projecten heeft er op 7 april 2017 – in samenwerking met Placemaking Plus - een Place Game plaatsgevonden inhet gebied Stadblokken-Meinerswijk in Arnhem met als doel het verkennen van kansen voor dit gebied. De Place Game werd geleid door Placemaking Plus, op basis van de principes en methodologie van Project for Public Spaces, een non-profit organisatie uit New York, die zich wijdt aan het ondersteunen van gemeenschappen bij het transformeren van openbare ruimten tot vitale plekken. Zo’n 40 betrokkenen namen deel aan de Place Game; deelnemers van lokale bedrijven, winkeleigenaren, bewoners en ambtenaren. De deelnemers hebben een verbeteringsstrategie gepresenteerd van korte termijn interventies die veelal gepaard gaan met lagere kosten en risico’s (“lighter, quicker & cheaper”), maar ook oplossingen gericht op de langere termijn. Deze benadering zorgt voor een gecoördineerd experiment wat na gaat wat de beste manieren zijn om de ideeën van de deelnemers om te zetten in fysieke realiteit. Men gaat in gesprek over de verschillende ideeën en benaderingen die er leven. De Place Game faciliteert een leerproces op het gebied van verbetering van de publieke ruimte en het borgen hiervan voor een langere periode.

 

Uitgevoerd Placemaking Plus en in samenwerking met o.a. Albert Heijn

Zie ook https://www.placemakingplus.com/delflandplein

Media

Documenten