Collectie (5)

Onderzoeksjaarplannen Gemeente Amsterdam

CSO inventariseert jaarlijks binnen de gemeente onderzoek. Het zichtbaar en vindbaar maken van onderzoek dat plaats vindt in de gemeente Amsterdam levert een belangrijke meerwaarde op voor beleidsambtenaren en onderzoekers binnen en buiten de gemeente. Belangrijk is om het beleidsonderzoek dat wordt uitgevoerd in de stad goed te verbinden vanuit een gezamenlijk overzicht. Doordat men van elkaars onderzoeken afweet, kunnen beleidsmakers en onderzoekers zinvolle samenwerking vormgeven en het beleid en de uitvoering verrijken.

Meer informatie

Met het overzicht worden de volgende doelen bereikt:

  • delen van kennis over lopende en komende onderzoektrajecten
  • samenwerken op organisatie overstijgende onderzoeks- en kennisvragen
  • samenwerking op pilots en verkenning met betrekking tot nieuwe technieken, methoden en vraagstukken (innovatie, kennisontwikkeling, platform)
  • stroomlijnen van samenwerking met in- en externe (kennis- en onderzoek)instellingen
  • verbeteren aansluiting op strategische (kennis)vragen binnen de stad en Metropoolregio
  • vergroten efficiency bij ordenen, bewerken en delen van data en informatie (digitaal platform)
  • aanspreekpunt voor vragen over onderzoek(aanpak) en –methodiek (ontwerp denken)

Afbeelding credits

Icon afbeelding: columns-fallback2.png

Sorteren op: