Collectie (7)

THOR Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

Handhaving en Toezicht is actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Hier spreekt zij mensen aan op hun verantwoordelijkheid en treedt zij handhavend op als dat nodig is. Handhaving en Toezicht levert door de inzet van professionele, goed opgeleide handhavers een bijdrage aan het veiliger maken van de stad.
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/onze-handhavers-veiligheidsteams/

Meer informatie

Handhaving en Toezicht voert in Amsterdam (stadsdeel)grensoverschrijdende en specialistische handhavingstaken uit. De belangrijkste taken zijn:

  • Het terugdringen van overlast door onder andere overlastjongeren, drugsgebruik, drankmisbruik en ander oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte;
  • Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in de gebieden met cameratoezicht en de directe omgeving;
  • Het controleren van vergunningen in de prostitutiebranche en het signaleren van misstanden zoals mensenhandel;
  • Het vergroten van de objectieve- en subjectieve veiligheid in en rondom de openbare ruimte en het openbaar vervoer;
  • Het wegslepen van hinderlijk en/of gevaarlijk geparkeerde voertuigen
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de opstapmarkt en verminderen van overlast door taxichauffeurs op standplaatsen en de openbare weg;

Dit doet zij door:

  • Actief aanspreken van burgers;
  • Handhaven in geval van overtredingen;
  • Het verzorgen van opleidingen voor handhavers en vergunningverleners van de Gemeente Amsterdam.

We handhaven ook ’s nachts op pleinen. De handhavers zijn zichtbaar aanwezig op en rond de pleinen, spreken mensen aan en delen eventueel sancties uit. Overlast wordt voorkomen en direct aangepakt en soms is het optreden als verkeersregelaar van toepassing. Ook worden opstootjes en vechtpartijtjes voorkomen door bemiddelend op te treden. Snorders worden aangesproken en verstoord in hun activiteiten en belangrijke meldingen over nepdopers en andere gevoelige informatie worden direct doorgegeven aan de politie. Handhaving en Toezicht draagt zo bij aan de veiligheid van de stad.

 

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Handhavers - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: