Artikel

De Jacoba's

In de Jacoba’s aan zet bespreken vrouwen hun situatie van armoede en huiselijk geweld. ‘Je ziet mensen meer regie krijgen.’

De Jacoba's photo

In de Jacob Geelbuurt is veel armoede en huiselijk geweld. Veel vrouwen zijn financieel afhankelijk van hun man en hebben het gevoel hun kinderen niet alles te kunnen geven wat zij nodig hebben, zoals fruit mee naar school of zwemles. Ze schamen zich en komen vaak nauwelijks de deur uit, behalve om de kinderen naar school te brengen.


Praten en opvangen

Na een tragisch incident door huiselijk geweld, hadden de vrouwen behoefte om hier met elkaar over te praten. Gebiedsmakelaar Fatima el Houfi organiseerde een bijeenkomst met de wijkagent op de wekelijkse koffieochtend in de school. ‘Ze hebben elkaar opgevangen en doorgepraat over hoe het kan dat je elkaar op het schoolplein spreekt en toch niet weet wat zich achter de voordeur afspeelt.’


Regie

Zo ontstond de vrouwengroep Jacoba’s aan zet. ‘De vrouwen hebben de regie, zij geven aan wat ze hoe willen.’ Fatimzahra el Abdellaoui-Baba van Stichting Samenbinding begeleidt hen. Fatima: ‘Fatimzahra kan heel mooi het ijs breken en drempels wegmasseren. Ze gaat met hen in gesprek, bespreekt wat ze nodig hebben en welke thema’s ze willen aanpakken. Waar nodig, ondersteunt het stadsdeel.’


Oplossingen bespreken

Jacoba’s aan zet begonnen najaar 2017 met twintig vrouwen, inmiddels zijn het er 86, vooral Marokkaanse, maar ook Turkse en Cubaanse. Twee ochtenden per week komen ze bij elkaar. De vrouwen bespreken met elkaar oplossingen voor hun problemen, organiseren trainingen over voorzieningen, budgetbeheer en waar ze hulp kunnen zoeken. Ze worden ambassadeurs voor andere vrouwen in dezelfde situatie en brengen hun kennis op hen over.


Elkaar stimuleren

Fatima: ‘Het is fijn te praten met mensen die in dezelfde situatie zitten en te horen hoe een ander het aanpakt. Ze kijken met elkaar hoe ze goedkoop boodschappen kunnen doen, gaan samen achter de computer zitten voor een aanvraag, stimuleren elkaar.’ Ook zijn ze bezig een coöperatie op te zetten van waaruit ze tegen een kleine vergoeding diensten gaan uitwisselen voor de wijk. ‘De inkomsten gaan naar wie de grootste nood heeft. Daar beslissen ze gezamenlijk over.’


Krachtig en creatief

Fatimzahra: ‘Alles wat hier gebeurt, komt uit de vrouwen zelf. Je ziet hoe krachtig ze zijn en hoeveel potentie er zit. Je ziet mensen veranderen, en creatiever worden. Ze delen artikelen en informatie met elkaar, doen vrijwilligerswerk of gaan aan het werk. Ze krijgen meer regie over hun situatie en zien weer perspectief.’


Fleurige kleding

Fatima: ‘Je ziet het ook aan de kleding. Eerst brachten ze stilletjes in grauwe kleding hun kinderen naar school. Nu dragen ze fleurige kleding, roze jassen en maken ze hun ogen op. Vóór de zomervakantie hebben ze een gezamenlijk ontbijt georganiseerd. In plaats van weer niet op vakantie en zes weken thuiszitten, hebben ze nu een programma bedacht om, met het weinige dat ze hebben, het leuk met elkaar en hun kinderen te hebben.’


Dromen

Fatimzahra: ‘Ze zorgen voor elkaar, ieder met wat ze kan, worden weer trots op hun buurt en leuker voor hun kinderen. Ze krijgen weer vertrouwen, zelfs dromen.’

 

Link naar origineel artikel: https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/artikel/28