Artikel

Adviesnotitie Transitieteam Gemeente Amsterdam

Strategisch Advies DRIFT

Om de klimaatcrisis en andere duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken, is stevig ingrijpen in onze samenleving noodzakelijk. In juli 2023 heeft het College van de Gemeente Amsterdam daarom ingestemd met de bestuursopdracht (BO() Duurzame Toekomst Stad en Organisatie. Het doel is om Gemeente-breed op te trekken om op tijd de duurzaamheidsdoelen te realiseren, waarbij het Transitieteam in het leven is geroepen om te helpen bij de uitvoering van de bestuursopdracht.

Ambtenaren worstelen met het uitvoeren van transitietaken; gestelde duurzaamheidsdoelen worden niet gehaald. Het Transitieteam is opgericht om de Bestuursopdracht hierop te ondersteunen, faciliteren en aanjagen.

Hoewel het Transitieteam barst van enthousiasme, expertise en betrokkenheid, constateren wij op dit moment eenzelfde probleem als waar de BO een reactie op is.: een kloof tussen ambities en activiteiten, tussen beleid en uitvoering. Dat is niet vreemd, aangezien de uitvoer van transitietaken moeilijk is, veel weerstand, moeilijk voortgang aan te tonen en vraagt om en andere (transformatieve) manier van werken. 

Bronvermelding: Marieke de Wal, Floor van den Elzen, Gijs Diercks en Flor Avelino

Media

Documenten