Artikel

Greenchain NH

Greenchain NH zet zich in om de krachten in de regio Noord-Holland te bundelen, om zo de innovatiekracht in de agrifoodsector te versterken en het onderwijs en opleidingsaanbod op deze innovaties te laten aansluiten.

Greenchain NH wordt het vitale, inspirerende en richtinggevende ecosysteem voor de noodzakelijke, innovatieve verduurzaming van de agrifoodsector. We werken op basis van een meerjarenprogramma aan verbinding op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en onderwijs. Hiervoor brengen we samenwerking actief tot stand binnen de regio en over de grenzen van individuele organisaties heen. Een duurzame, toekomstbestendige agrifoodsector in Noord-Holland, met een sterke concurrentiepositie en onderwijs waarbij innovatie en leren hand in hand gaan.

SAMENWERKING IN AGRIFOOD VERSTERKEN

Het innovatie-ecosysteem van de agrifood sector in Noord-Holland krijgt de komende jaren een sterke impuls dankzij subsidie die in 2023 is toegekend aan Greenchain NH. Dit netwerk zet zich in om de krachten in de regio te bundelen. Dit om de innovatiekracht te versterken en het onderwijs- en opleidingsaanbod op innovaties te laten aansluiten en actueel en aantrekkelijk te houden.

De aanvraag voor de subsidie is gedaan door een uitgebreid netwerk van partijen, bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overheden. Greenport Noord-Holland Noord is daarbij penvoerder en Hogeschool Inholland, Vonk, Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus zijn de overige kernpartners in het netwerk.

De totale begroting bedraagt 20 miljoen euro voor 4 jaar, waarbij 8,4 miljoen euro werd toegekend via het Nationaal Groeifonds-project van Katapult. Hiermee gaat het netwerk aan de slag om de samenwerking in het nu nog versnipperde agrifood ecosysteem in Noord-Holland te versterken en zo de innovatiekracht van de sector te verbeteren.

Het Greenchain NH project is een van de 15 consortia die ondersteund worden in het kader van het Katapult Groeifonds. In totaal stelt de overheid hiervoor 123 miljoen euro beschikbaar.

Het agrifood cluster in de regio staat voor grote uitdagingen waar het gaat om verduurzaming. Voor het ontwikkelen van oplossingen steunen zij in toenemende mate op de inzet van data en technologie. Om hierin mee te gaan is naadloze aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt van cruciaal belang. Greenchain NH zet hierop in met het realiseren van practoraten, het versterken van lectoraten en het ontwikkelen van een associate degree. 

Aanvullende informatie

Media

Documenten