Artikel

Web3.0 / Web3

Onderzoek naar een Amsterdamse blik op Web3

Ellen Klaver, destijds onderdeel van de afdeling Trends en Ontwikkelingen (Innovatie binnen D&I) schreef een document over Web3.

Met web3 wordt een volgende fase van het internet aangeduid. Er bestaan verschillende visies op welke vorm het toekomstige internet vorm moet krijgen, variërend van een op blockchaintechnologie werkend systeem tot een gedecentraliseerd web op basis van gedeelde protocollen. Deze laatste vorm wordt vaak web3.0 genoemd en sluit aan op de waardes die de gemeente Amsterdam onderschrijft, in het kader van de digitale stad.

Lees het artikel hier

Afbeelding credits

Header afbeelding: DALL-E: Banner rondom het onderwerp Web3