Artikel

Becoming a Minority

Maurice Krul; Elif Keskiner; Laure Michon (VU)

Het BaM-project zal kijken naar het leven van mensen zonder migratieachtergrond die wonen in etnisch diverse buurten waar iedereen inmiddels tot een minderheid behoort. In een stad als Amsterdam heeft nog maar één op de drie jongeren onder de vijftien twee ouders die in Nederland zijn geboren. Deze situatie, waar iedereen in feite tot een minderheid behoort, wordt een meerderheid-minderheden context genoemd. Dit komt steeds vaker voor in buurten van grote West-Europese steden. In 40% van de wijken van Amsterdam bijvoorbeeld, zijn mensen van Nederlandse afkomst inmiddels een numerieke minderheid.

 

Het BaM-project doet onderzoek in de havensteden Rotterdam, Antwerpen en Malmö en de dienstensector steden Amsterdam, Hamburg en Wenen. Deel van het onderzoek is een internationaal survey onder mensen die in buurten wonen waar iedereen nu tot een minderheid behoort: een meerderheids-minderheden context. Hoe gaan mensen met elkaar om in deze wijken? Ervaren zij conflicten en, zo ja, waar gaan die over? Wat waarderen bewoners in hun buurt? Met wie communiceren ze op straat, wat verbindt hen - of niet - in de speeltuin met hun kinderen, met wie communiceren ze wanneer ze koffie drinken in een buurtcafé?

Een belangrijk doel van het project is om te kijken of er verschillen zijn tussen buurten en tussen de Europese steden. Zijn de interacties van mensen anders in de havensteden Rotterdam, Malmö of Antwerpen? Ervaren mensen diversiteit op een andere manier in financiële centra zoals Amsterdam, Hamburg of Wenen?

Met het BaM-project hopen we een bijdrage te leveren aan de kennis over welke factoren een stad een goede plaats maken om te leven. Dit doen we door te onderzoeken onder welke omstandigheden mensen met elkaar omgaan op een manier die ze bevredigend vinden, maar ook wanneer de kans op conflicten waarschijnlijker is ​​en wat daaraan gedaan zou kunnen worden.

Het project zal belangrijke resultaten opleveren voor de mensen die in deze buurten wonen, maar ook voor beleidsmakers en politici. We worden in de media en in de politiek overspoeld door meningen over migratie en diversiteit, maar mensen die hun dagelijks leven in een diverse omgeving leven hebben vaak nog veel meer te zeggen over hoe zij dit ervaren. Het BaM-project is op zoek naar hun perspectieven.

Het BaM project is gefinancierd door het European Research Council met een ERC Advanced Grant. BaM wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de Gemeente Amsterdam.

 

Survey

Het internationale BaM project voert een enquête uit onder mensen die in diverse wijken wonen waar iedereen een minderheid is. In de BaM-enquête willen we graag ontdekken hoe mensen met elkaar omgaan in deze wijken. Waar sturen ze hun kinderen naar school? Ervaren zij conflicten en zo ja, waar gaan die over? Wat waarderen mensen juist van de buurten? Met wie communiceren ze op straat, of in de speeltuin en met wie praten ze als ze koffiedrinken in de lokale bars?

Voor de BaM-enquête zullen we mensen benaderen zonder migratieachtergrond in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. De respondenten zijn geselecteerd omdat ze zijn geboren in een van de vijf deelnemende landen en hun beide ouders ook in dat land zijn geboren. De BaM-enquête kan worden geopend met een persoonlijke code die geselecteerde respondenten ontvangen. Hen zal worden gevraagd een enquête van ongeveer 20 minuten in te vullen, online op een laptop of tablet. De vragen gaan over verschillende aspecten van wonen in een diverse buurt. De enquête is anoniem, de naam en de identiteit van de respondenten wordt niet gedeeld en BaM zal de privacy en persoonlijke meningen van mensen respecteren.

Uitkomsten van de enquête zullen op deze website gepubliceerd worden en respondenten die aangeven de resultaten te willen krijgen, zullen het samenvattende rapport van het project ontvangen.

We zullen de uitkomsten van de BaM-enquête bespreken met beleidsmakers op lokaal en stedelijk niveau. Dit is de eerste vergelijkende Europese enquête die gaat over het perspectief van mensen zonder een migratieachtergrond in etnisch diverse buurten. We verwachten dan ook veel belangstelling voor de resultaten van de BaM-enquête van zowel de media, als beleidsmakers en politici.

Auteurs:
Maurice Krul; Elif Keskiner; Laure Michon (VU)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: handen pxhere.com

Media

Documenten