Collectie (5)

Natuurlijk Sociaal Contract & Transitiebloem-aanpak: Een waardengedreven en maatschappijbrede transitiebenadering.

Kennisbijeenkomst met spreker Patrick Huntjens (Maastricht University & Inholland)

Op 18 april 2024 gaf Patrick Huntjens (Maastricht University & Inholland) een inspirerende lezing over het ‘Natuurlijk Sociaal Contract’ en de Transitiebloem-aanpak. In deze collectie vind je de slides en samenvatting van de bijeenkomst en meerdere publicaties waar naar is gerefereerd tijdens de presentatie.

Sorteren op: