Project

Samenwerkingspartners - Transitiekunde

Structurele veranderingen en de grote opgaven in Amsterdam.

De onvolhoudbaarheid van het systeem vraagt om structurele verandering. Wat betekent dat?

Onvolhoudbaar: Amsterdam haalt haar klimaatdoelstellingen niet. We willen van het gas af, autoluwe openbare ruimte, klimaatpositief, schoon, veilig, zonder dat we grip, regie, eigen agenda’s en aantoonbare resultaten loslaten. De huidige aanpak is onvoldoende om de doelstellingen te bereiken. En juist dat optimaliseren van het bestaande, het reageren op ontwikkelingen, is wat nauwelijks tot structurele veranderingen leidt. Dat is onvolhoudbaar.

Structurele veranderingen: Een transitie is een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, structuur en werkwijze. Het duurt ongeveer 25 tot 50 jaar voor een transitie volledig verwezenlijkt is. Transities vinden plaats binnen sociaal-maatschappelijke systemen als energie, mobiliteit, agricultuur en gezondheidszorg en zijn het resultaat van de co-evolutie van economische, culturele, technologische, ecologische en institutionele innovaties op verschillende niveaus. Transitiemanagement is inspelen op de maatschappelijke dynamiek om transities te sturen in de gewenste richting. De gewenste toekomst.

Deze pagina is de verzamelplaats van alle ontwikkelingen in en met Amsterdam rond transities in het fysieke domein.

Sorteren op:

Openbaar

Projectleden