Artikel

Civic eState

2018-2021 Dit project gaat over het opzetten van een netwerk tussen Europese steden rondom co-creatie en zelfbestuur over stedelijke ‘commons’.

'Commons' zijn in gemeenschap gehouden hulpbronnen. Het Civic eState project maakt gebruik van een netwerk van Europese steden om onderling kennis uit te wisselen over 'commons' en hoe deze het beste te implementeren zijn in stedelijk bestuur.

Civic Estate: Pooling the urban ccommons

  • WIE: Amsterdam, Napels (coördinator), Barcelona, Gdansk, Ghent, Iasi en Presov 
  • WAAR: De Metropool regio van Amsterdam Napels, Barcelona, Gdansk, Ghent, Iasi en Presov 
  • LOOPTIJD: 2 jaar, startdatum April 2018 
  • ROL AMSTERDAM: Amsterdam is partner in dit project  
  • TOTAALBUDGET: 599,995.00 
  • HOEVEEL VOOR AMSTERDAM: 80.000
  • SUBSIDIEPRPROGRAMMA: URBACT

Het Civic eState-netwerk heeft gewerkt aan nieuwe modellen voor stedelijke medebestuur gebaseerd op commons. Partnersteden in het netwerk hebben bewoners en lokale gemeenschappen geholpen bij het samenwerken voor de gemeenschappelijke belangen van hun stad door kennis uit te wisselen. Het doel van een commons benadering, is om ervoor te zorgen dat iedereen in de stad toegang heeft tot belangrijke voorzieningen, dat beslissingen over de stad samen met de inwoners worden genomen en dat de stad duurzaam blijft zodat toekomstige generaties er ook van kunnen genieten.  

De commons zijn een onderdeel van het democratiseringsprogramma van de gemeente Amsterdam. In het Civic eState project lag de focus op de thema's energie, voedsel, armoede en huisvesting. De gemeente Amsterdam heeft de concepten rondom commons die ontwikkeld zijn binnen het Civic eState project getest bij de herinrichting van de Czaar Peterstraat. 

Meer informatie over commons en het Civic eState-netwerk vind je in dit rapport:

Final Product Civic eState

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: civicestate