Artikel

MSc Thesis Universiteit Utrecht - In de coulissen of op het toneel: Een verkennend onderzoek naar de invloed van transparantie op het werk en de professionalisering van Nederlandse lobbyisten

Door Marloes Brockhaus

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de invloed van transparantie op het lobbywerk en de professionalisering sterk afhankelijk is van het type informatie dat wordt vrijgegeven en de bron die deze informatie wereldkundig maakt. Voor het lobbyvak is transparantie bovendien niet per definitie positief. Voor de uitoefening van lobbywerk zou transparantie van het proces en de resultaten de professionele kracht belemmeren, terwijl transparantie over de input van lobby juist wel bijdraagt aan meer begrip onder bedrijven en meer respect onder politici.

De lobbyist verkeert kortom in een haat-liefde verhouding met transparantie. De hypothese dat de relatie tussen transparantie en lobbywerk negatief is, kan dan ook deels worden bevestigd. De hypothese dat transparantie in een positieve relatie staat tot de professionalisering van lobby moet juist deels worden ontkend omdat de legitimiteit van het vak met name zit in het feit dat de professional onzichtbaar werk levert. Transparantie zou de toegevoegde waarde van het lobbyberoep kunnen ontnemen. Er wordt aanbevolen om als beroepsgroep in sterke mate rekening te houden met het feit dat transparantie van lobby niet in alle opzichten positief is voor het werk en de professionaliteit en dit ook aan de buitenwereld te communiceren.

Master scriptie door:

Marloes Brockhaus

Afbeelding credits

Header afbeelding: flickr.org

Icon afbeelding: flickr.org