Artikel

Vergelijking Welzijnsdashboard & Monitor Brede Welvaart

Deze one-pager legt het verschil tussen het Welzijnsdashboard en de Monitor Brede Welvaart uit.

In een tijd waarin de roep om voorbij de 'groei' te denken steeds luider klinkt, bieden zowel Monitor Brede Welvaart (MBW) als het Welzijnsdashboard (WD) bredere indicatoren om de economie te meten. Hoewel beide benaderingen een breder perspectief hanteren dan economische groei alleen, zijn er ook verschillen. In deze infosheet wordt uitgelegd dat het WD een meerwaarde heeft ten opzichte van de MBW doordat het zicht geeft op de basisbehoeften en sociale cohesie van mensen ‘in de marge’ – lage inkomens groepen, migranten, werkelozen, alleenstaande ouders en ouders die moeilijk rondkomen, en kinderen en jongeren die in armoede opgroeien.

Gepubliceerd op 4 juli 2023 door Ivan Valencia-Saez, Jennifer van Beek en Nicky Pouw (Universiteit van Amsterdam)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Logo - Het Welzijn van Amsterdam (Amsterdam Welzijnsdashboard)

Media

Documenten