Artikel

Eindevaluatie Experimenteerruimte Maatwerk

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

In 2019 is een bestuurlijke opdracht gegeven voor het creëren van experimenteerruimte om – via een aantal pilots- maatwerk uit te voeren. Het doel van de experimenteerruimte is om van procedures en regels af te kunnen wijken waardoor andere wegen gevonden kunnen worden om Amsterdammers sneller, beter en goedkoper te ondersteunen, hiervan te leren en deze lessen te gebruiken om regels, procedures, werkwijzen en beleid waar nodig aan te passen. Afgesproken is dat de experimenteerruimte wordt afgesloten met een evaluatie, met de centrale vraag: “Wat levert het op (kwantitatief en kwalitatief) als de Amsterdammer centraal staat en niet de regels en routines bij het bieden van hulp en ondersteuning”. En bij positief resultaat op de eerste vraag: “Wat is er nodig om deze werkwijze structureel mogelijk te maken?” De experimenteerruimte is in 2021 geëvalueerd, waarmee deze vragen beantwoord worden.De uitkomsten van de evaluatie zijn erg positief. Maatwerk levert maatschappelijk en persoonlijk rendement op. En door maatwerk worden (grotere) maatschappelijke kosten voorkomen. Uit de rendementsberekening blijkt dat gemiddeld 40.000 euro per casus voorkomen kan worden door
het toepassen van maatwerk over domeinen heen (Wmo, Zvw, Jeugdwet, Participatie, Schuldhulp).

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022, 9 juni en 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar:Onderwijs, Jeugd en Zorg, Judith Suurmond, j.suurmond@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik  hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten