Artikel

Commissie Persoonsgegeven Amsterdam (CPA) Jaarverslag 2021-2022

Commissie Finance, Kunst en Diversiteit 14 december 2023

De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) brengt jaarlijks verslag uit van haar
werkzaamheden aan het college. In 2021 is er geen jaarverslag aangeboden. In september 2023
heeft de CPA een gecombineerd jaarverslag opgesteld over de jaren 2021 en 2022. Hierin doet
de CPA verslag van haar activiteiten, waaronder de twintig adviezen die zijn uitgebracht en het
onderzoek naar de DPIA-praktijk binnen de gemeente Amsterdam. Een DPIA (Data Protection
Impact Assessment) is een wettelijk voorgeschreven analyse van privacyrisico’s. Tot slot vraagt de
CPA aandacht voor twee thema’s: zeggenschap van burgers en transparante communicatie over
algoritmen. In de bijgevoegde raadsinformatiebrief geeft het college een bestuurlijke reactie op het jaarverslag van de CPA.

Behandeld in Commissie Finance, Kunst en Diversiteit 14 december 2023

Behandelend ambtenaar: Digitale Strategie en Informatie: Dick de Maa,  d.de.maa@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten