Artikel

CLIMAA

2022 – 2023: Dit project gaat over samenwerking rondom Local Green Deals (LGDs) voor lokale impact in Aalborg en Amsterdam

LGDs zijn het lokale antwoord op de Europese Green Deal. Een LGD is een innovatieve benadering om de duurzaamheidstransitie te versnellen, gebaseerd op de principes van goed bestuur, beleidsintegratie, samenwerking met lokale belanghebbenden en concrete actie.

Collaborative Local Impact in Aalborg and Amsterdam

  • WIE: Aalborg Kommune (DK), Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (DK), Gemeente Amsterdam (NL), Stichting MKB Nederland (NL), ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (DE) 
  • WAAR: Amsterdam en Aalborg 
  • LOOPTIJD: 1 jaar, startdatum Mei 2022 
  • ROL AMSTERDAM: Amsterdam is partner in dit project  
  • TOTAALBUDGET: 215.060 
  • HOEVEEL VOOR AMSTERDAM: 108.000 
  • SUBSIDIEPROGRAMMA: COSME

CLIMAA Amsterdam is een samenwerking tussen Amsterdam Impact en MKB-Amsterdam. 

Het doel van Amsterdam Impact is om het ecosysteem te versterken voor alle bedrijven die maatschappelijke uitdagingen aanpakken via ondernemerschap. In dit ecosysteem zitten onder andere sociale ondernemingen, mkb-bedrijven, financiers, ambtenaren, netwerkorganisaties en kennisinstituten. Ook richt Amsterdam Impact zich op de overgang van een 'winsteconomie' naar een 'welzijnseconomie'. 

MKB-Amsterdam behartigt de belangen van mkb-bedrijven op lokaal en regionaal politiek niveau. De organisatie onderhoudt sterke relaties met de gemeente Amsterdam en heeft een uitgebreid netwerk van lokale ondernemers. 

Via CLIMAA hebben Amsterdam Impact en MKB-Amsterdam een programma opgezet in drie fasen: 

  1. Behoefteanalyse en in kaart brengen van maatregelen en ondersteuning.
  2. Co-creatie  voor inspiratie en capaciteitsopbouw.
  3. Het in kaart brengen van mkb-bedrijven en het opzetten van actieplannen.

In Amsterdam heeft dit geleid tot 9 LDGs waarin MKB-bedrijven een overeenkomst zijn aangegaan met de Gemeente Amsterdam om concrete afspraken te maken over duurzaamheid, sociale impact en goed ondernemerschap. Een voorbeeld is de overeenkomst met de Westergasfabriek om afvalstromen te verminderen, met ondersteuning van de Gemeente Amsterdam. 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: CLIMAA