Ga naar: Collectie

Ontwerpend onderzoek

Onderzoek en ontwerp gaan hand in hand. Amsterdam heeft veel ontwerpende en creatieve instellingen en teams. Kennis wordt geproduceerd vanuit nieuwe invalshoeken en disciplines. Deze collectie geeft een overzicht van lopende en afgeronde ontwerpende projecten en onderzoeken.

Mail de redactie:

openresearch@amsterdam.nl