Article

Amsterdamse Lerarenagenda 2023-2027

Gemeenteraad 19 juli 2023

Dit is de Lerarenagenda 2023-2027. In deze agenda laten we zien wat de schoolbesturen, lerarenopleidingen en de gemeente Amsterdam doen, blijven doen en geïntensiveerd gaan doen om samen het lerarentekort in onze stad aan te pakken. Wij zien het lerarentekort als de grootste bedreiging van de kwaliteit van ons onderwijs en een motor van kansen-ongelijkheid. Daarom doen we er samen alles aan om de trend te keren en te zorgen voor een goede leraar voor iedereen.

Colofon Amsterdamse Lerarenagenda2023-2027:

Tekst:
Gemeente Amsterdam
Breed Bestuurlijk Overleg
Vereniging OSVO
Ipabo
Hogeschool van Amsterdam
Vrije Universiteit
Universiteit van Amsterdam
MBO instellingen
Vormgeving: Vorm de Stad
Illustraties: Koos Service Design
www.amsterdam.nl/onderwijs

 

Behandeld in Gemeenteraad 19 juli 2023, Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 12 juli 2023

Behandelend ambtenaar: OJZ, Imane al Makroudi,i.makroudi@amsterdam.nl OJZ, Puck Euwe,
p.euwe@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht Commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier 

 

 

Additional info

Media

Documents