Article

Ruim 100.000 laaggeletterden in Amsterdam, 37.000 tot 49.000 zijn Nederlandstalig

In Amsterdam is naar schatting 16% van de personen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd, ruim 100.000 personen (cijfers 2020). Zij hebben moeite met lezen en schrijven en kunnen daarom niet optimaal deelnemen aan de samenleving. Onder deze groep bevinden zich veel eerste generatie migranten. Nederlands is vaak niet hun eerste taal en het aanbod voor laaggeletterden houdt daar rekening mee. Nederlandstalige laaggeletterden worden over het algemeen minder goed bereikt. De Gemeente Amsterdam ontwikkelt daarom verschillende initiatieven om deze moeilijk bereikbare groep te vinden en te ondersteunen. In het kader hiervan heeft OIS schattingen gemaakt van de groep Nederlandstalige laaggeletterden per stadsdeel.

Tussen de zes en acht procent van de Amsterdammers tussen 16 en 65 jaar zou volgens onze schattingen Nederlandstalig en laaggeletterd zijn. Deze groep is in elk stadsdeel vertegenwoordigd. We komen tot deze cijfers op basis van twee schattingsmodellen, op basis van opleidingsniveau en op basis van leeftijdsgroepen.

Zie ook

In de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost is het percentage Nederlandstalige laaggeletterden naar schatting iets hoger dan gemiddeld in de stad wanneer we kijken naar opleidingsniveau. Op basis van de verdeling naar leeftijd zouden er in stadsdeel Centrum iets meer Nederlandstalige laaggeletterden zijn.

Schatting aantal laaggeletterden onder de Nederlandstalige bevolking van 16 t/m 65 jaar op basis van de landelijke verdeling van laaggeletterdheid naar opleidingsniveau en naar leeftijdsgroepen, naar stadsdeel, 2020 (absolute aantallen, afgerond)

Knipsel.JPG

Totale groep laaggeletterden stabiel tussen 2012 en 2019

In het onderzoek zijn ook nieuwe schattingen gemaakt van de totale groep laaggeletterden per stadsdeel. De laatste bekende cijfers waren van 2012. Onze nieuwe schattingen leiden tot uiteenlopende resultaten, waarbij vooral moet worden gekeken naar de trend ten opzichte van de cijfers van 2012. Dan zien we grofweg een stabiel beeld in Centrum, West en Nieuw-West, een daling in Zuidoost en een stijging van het aantal laaggeletterden in Zuid, Oost en Noord.

Schatting laaggeletterden onder de bevolking 16 t/m 65 jaar, naar stadsdeel, 2012 (CINOP c.s.) en 2020 (OIS)

Knipsel.JPG

lees verder

Image credits

Icon image: Knipsel.JPG

Media