Collection (46)

Samenwerken en Samenleven

De stad vergroenen en daarmee de biodiversiteit vergroten gebeurt niet vanzelf, dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarvoor is initiatief vanuit verschillende partijen en een goede samenwerking van groot belang. Zoals bewoners die zelf de handen uit de mouwen steken om hun buurt te vergroenen en gemeentes die visies en doelen opstellen voor een groenere stad. Door het bundelen van kennis en elkaar de juiste hulp aanbieden, bouwen we een stad wat leefbaar is voor mens en natuur.

In deze collectie vindt u artikelen over burgerinitiatieven en toekomstplannen die bijdragen aan het vergroenen van de stad en het vergroten van de biodiversiteit.

More information

Image credits

Header image: Amsterdamse bos - gemeente amsterdam

Icon image: Geheugen van West - schooltuinen

Sort on: