Article

Noorder IJplas, Ruimtelijk Toetsingskader 2020 - 2030

Gemeenteraad 31 maart 2021

Voor u ligt het ontwerp Ruimtelijke Toetsingskader Noorder IJ-plas. Hiermee geeft Amsterdam een ruimtelijke visie op Noorder IJ-plas (NIJP) voor de komende 10 jaar. De Noorder IJ-plas ligt in Amsterdam en is een omvangrijk groengebied tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad en Oostzaan, ten westen van de Coentunnel in de oksel van de A10 en A8. De plas is een voormalige zandwinput ten behoeve van de aanleg van de Rijkswegen en woonwijken. Het is een van de ontwikkelgebieden van Haven-Stad Amsterdam. In de in december 2017 vastgestelde Ontwikkelstrategie Haven-Stad is het gebied aangewezen als één van de twee grootstedelijke stadsparken van Haven-Stad, samen met het Groot Westerpark aan de zuidzijde van het IJ. Dit is nodig om voldoende groen en open ruimte te waarborgen in een stedelijk gebied met een gestaag groeiend aantal inwoners en werknemers.

Behandeld in Gemeenteraad 31 maart 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Saskia Hoogstraten, s.hoogstraten@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

In opdracht van:
- Wethouder Ruimtelijke Ordening & Duurzaamheid - Marieke van Dooninck
- Stadseelvoozitter Amsterdam Noord - Erna Berends

Ambtelijk opdrachtgever:
- Lubbert Hakvoort (Programmamanager Haven-Stad)
- Miranda Zwiers (Gebiedsmanager Noordwest)

Opdrachtgeversoverleg:
- Lubbert Hakvoort (Voorzitter)
- Miranda Zwiers
- Wieneke van Overmeeren
- Arjan Klok
- Micha Sijtsma
- Jan Willem Sluyters
- Wim Dijkman

Projectteam:
- Saskia Hoogstraten
- Marcel Bloemendal
- Harry Kraan
- Willemijn Stoop
- Sanne Peek
- Milko Buter
- Isabel van der Kerk
- Wendy Guppfert
- Bas Budde
- Leendert Kwak

 

Additional info

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: www.piqsels.com

Media

Documents