Article

Kansenkaart Vondelpark

De kansenkaart Vondelpark is een gezamelijk advies van de stakeholders van het Vondelpark aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid en het college van B&W. De kaart geeft een overzicht van de belangrijkste ruimtelijke ambities en opgaves voor de toekomst, zoals zijn benoemd tijdens interviews, schouwen en werksessies. De kansenkaart biedt geen totaal overzicht van alle ingrepen en maatregelen in het Vondelpark, maar is een samenhangend verhaal gebaseerd op de inbreng van de stakeholders. Hierbij is de input vanuit werksessies met experts van de gemeente meegewogen.

Mogelijk gemaakt door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid

Projectteam:
Arjen van Nieuwenhuizen, planoloog, Ruimte & Duurzaamheid
Jos Gadet, strategisch adviseur, Ruimte & Duurzaamheid
Anne Meijer, planoloog, Ruimte & Duurzaamheid
Joan Stegenga - Redlewska, stedenbouwkundige, Ruimte & Duurzaamheid
Quirijn Verhoog, ontwerper openbare ruimte, Ruimte & DuurzaamheidDöske van der Wilk, adviseur openbare ruimte en groen, Ruimte & Duurzaamheid
Floor Zwiers, planoloog, Ruimte & Duurzaamheid
Rashna Kadier, gebiedsmakelaar, stadsdeel Zuid
Petra Boegheim, adviseur Economische Zaken

Vormgeving:
Joan Stegenga - Redlewska

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: wikimedia.org

Media

Documents