Article

Studenten inspireren met een website

Zestien studenten van AMS hebben hun stageproject bij het Living Lab Vernieuwing afgerond met een adviesrapport in de vorm van een website. Deze werd vorige week tijdens een online bijeenkomst gepresenteerd aan de begeleiders van het project: Sarah Bork en Miriam de Graaff.

Acht weken geleden gingen de studenten in vier groepjes van vier van start om de effecten van klimaatverandering op de constructieve veiligheid van de kademuren te onderzoeken, en om oplossingen te bieden waarmee de kademuren negatieve effecten van klimaatverandering kunnen opvangen en bij kunnen dragen aan een hogere klimaatadaptiviteit in de stad. Ze deden een technisch onderzoek, maakten een inventarisatie van bestaande methoden, onderzochten de klimaatweerbaarheid van buurten en keken welke klimaatexcessen voor Amsterdam het grootste probleem vormen.

Drie locaties
De studenten spitsten hun onderzoeken toe op drie locaties met verschillende omstandigheden: Herengracht, Lijnbaansgracht en Entrepotdok. “We hebben daarbij gekeken naar drie perspectieven”, zegt Jesse Bergman, een van de studenten. “In de eerste plaats het gebruik van materialen die geschikt zijn voor toekomstige klimaatscenario’s. Ten tweede oplossingen die je kunt inbouwen in de kademuren om het gebied rondom de kademuur meer klimaatadaptief te maken, bijvoorbeeld bij hevige regenval of hittetoename. En tot slot hoe je de kademuur en de omliggende openbare ruimte aanpast voor de gebruikers. Dan heb je het bijvoorbeeld over schaduwplekken.”

Een van de opvallendste resultaten was volgens Jesse dat overstromingen niet echt een grote bedreiging vormen voor Amsterdam, maar hittestress wel, zeker in de toekomst. “Daar valt volgens ons nog veel te winnen”, zegt hij.

Bronnen
De studenten hebben voor hun onderzoek allerlei bronnen geraadpleegd, vertelt Jesse. “We hebben een hele waslijst aan mensen geïnterviewd, natuurlijk binnen het programma Bruggen en Kademuren, maar ook van andere programma’s binnen de gemeente, tot Waternet en zelfs de gemeente Rotterdam. En we hebben natuurlijk veel data onderzocht, bijvoorbeeld ook kaartdata en weerdata van het KNMI.”

Ook hebben ze de bewoners zoveel mogelijk betrokken bij hun oplossingen. “Het groepje dat de klimaatweerbaarheid van buurten onderzocht, heeft enquêtes onder bewoners in verschillende buurten gehouden”, vertelt Jesse. “Het is natuurlijk heel belangrijk om de gebruikers van de kades te consulteren om te weten te komen of bepaalde oplossingen ook echt gaan werken.”

Website
Na zes weken kwamen de vier groepen bij elkaar om samen het eindrapport te schrijven. “We hebben dat in de vorm van een website gedaan."
Naast een presentatie van de drie locaties en bijbehorende oplossingen, vind je op de site ook een roadmap voor een gestroomlijnde aanpak om kademuren klimaatadatief te maken en een toolkit met een inventaris van de verschillende elementen die men kan toepassen om klimaatadaptieve kades en een klimaatadaptieve stad te realiseren.

Het adres van de site is: https://www.climateadaptivequaywalls.com/.

All rights reserved