Participant

Esther Sijtsma

Gemeente Amsterdam - Ruimte & Economie - Ingenieursbureau

 • Collection (5)

  Living Labs (Programma Bruggen & Kademuren)

  Public
  Read more about
 • Public

  Kennisagenda Monitoring en Sensoring: doelen en kennisvragen

  Binnen de gemeente Amsterdam zijn er diverse bronnen waarop inzicht wordt…

  Read more about
 • Public

  Onderzoek kadeherstel HvU (Walmuur van de toekomst)

  Namens Witteveen + Bos en Ingenieursbureau Amsterdam wordt door studenten…

  Read more about
 • Public

  Bestrijding Japanse Duizendknoop

  De Japanse Duizendknoop is een dominante plantensoort, die veel schade aan…

  Read more about
 • Public

  Presentatie Amsterdams palenonderzoek Bruggen & Kademuren

  Veel Amsterdamse bruggen en kademuren zijn gefundeerd op houten palen. De…

  Read more about
 • Collection (2)

  Amsterdams palenonderzoek Bruggen en Kademuren

  Public
  Read more about
 • Public

  Paper Amsterdams palenonderzoek Bruggen en Kademuren

  CROW Infradagen 2020

  Read more about
 • Public

  Reconstructie kademuur Grimburgwal

  Archeologische Begeleiding Grimburgwal, Amsterdam (2020)

  Read more about
 • Public

  Bezwijken Grimburgwal - Leerpunten voor het Amsterdamse areaal

  Rapid Assessment rapport

  Read more about
 • Collection (2)

  Grimburgwal

  Public
  Read more about
 • Public

  Handboek voor (tijdelijke) natuur bij veiligheidsmaatregelen voor kademuren

  Read more about
 • Public

  Voortgangsrapportage Programma Bruggen en Kademuren

  Gemeenteraad 4/5 november 2020

  Read more about
 • Public

  Verslag: Project Koele Kades

  Due to their shifting functions and old age, the quay walls in the city…

  Read more about
 • Public

  Studenten inspireren met een website

  Zestien studenten van AMS hebben hun stageproject bij het Living Lab…

  Read more about
 • Collection (2)

  Klimaat adaptieve kademuren: Project Koele Kades

  Public
  Read more about
 • Public

  Ronde tafel koppelkansen 9 straatjes

  Het verduurzamen van stedelijk gebied is geen sinecure. Invulling geven…

  Read more about
 • Public

  Overzicht U-wandconstructie

  Oude kademuren staan op houten palen. Bij het vernieuwen komt daar een L…

  Read more about
 • Public

  Overzicht Kade als energiefabriek

  Amsterdam heeft de ambitie om klimaatneutraal en aardgasvrij te worden. In…

  Read more about
 • Collection (7)

  Living Lab Toetsen

  Public
  Read more about
 • Public

  Overzicht Living labs en proeftuinen

  Read more about
 • Public

  Overzicht Satellietdata

  Read more about
 • Collection (4)

  Living Lab Vernieuwing

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Living Lab Levensduurverlenging

  Public
  Read more about
 • Public

  Overzicht Koppelkansen 9 straatjes

  Hoe ziet de gracht van de toekomst eruit?

  Read more about
 • Collection (9)

  Dossier: Bruggen en kademuren

  Public
  Read more about
 • Collection (12)

  Project Engineering

  Public
  Read more about