Article

Toekomstplan Gaasperplas, 2020 en verder

Gemeenteraad 4/5 november 2020

Na ruim 40 jaar is het tijd om het park rond de Gaasperplas op te knappen en aan te passen, zodat de natuur de ruimte en zijn waarde behoudt en tegelijkertijd de recreatiemogelijkheden van het park aansluiten op de huidige tijd. Het moet een plek worden waar Amsterdammers en onze buren in de regio zich welkom voelen en graag naar toe komen. Het park is sinds de aanleg intensief gebruikt en gesleten. De gemeente Amsterdam en het Groengebied Amstelland willen het park de komende jaren opknappen en aanpassen aan de wensen van de huidige tijd. De ambitie is om van de Gaasperplas een aantrekkelijk groengebied te maken voor omwonenden, maar ook voor alle andere bewoners van Amsterdam. Een groen omzoomde, goed bereikbare recreatieplas voor iedereen met ruimte voor spel, sport en uitnodigend om te bewegen en om van de natuur te genieten. Er komt een duidelijke zonering van natuur en recreatie, een betere oriëntatie in het gebied voor fietsers en wandelaars en meer sport-, speel- en recreatievoorzieningen.

In 2016 is de Ontwikkelstrategie Gaasperplas vastgesteld met daarin 6 opdrachten. Dit Toekomstplan is de uitwerking van deze opdrachten binnen de genoemde ambities en gegeven kaders.

Behandeld in Gemeenteraad 4/5 november 2020,  Commissie Wonen & Bouwen 23 september 2020

Behandelend ambtenaar:

V&OR, afdeling Ambtelijk opdrachtgevers, Ashna Vishnudatt, ashna.vishnudatt@amsterdam.nl

Ingenieursbureau, Sebastiaan Weijer, s.weijer@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Raad  klik hier

 

Dit Toekomstplan is opgesteld door medewerkers van Ruimte & Duurzaamheid, gemeente Amsterdam.

Ambtelijk opdrachtgever:
Ashna Vishnudatt, directie Verkeer en Openbare Ruimte

Projectgroep samenstelling:
Sebastiaan Weijer, projectmanager IB
Olga Appelman, sr. ontwerp openbare ruimte R&D en opsteller
Lia de Lange, sr. planoloog R&D en redactie
Yvonne van Kessel en Karin Roos, omgevingsmanager IB
Michael Boomsma, technisch projectleider IB
Marina Meinster projectondersteuner IB
Lune Renardel, sr. communicatie adviseur
Merel Meijer, communicatie adviseur
Clemmy Tjin, gebiedsmakelaar Gaasperdam en Driemond
Jos IJkhout , Bernadett van Heel en Chantal Jansen, participatiebureau Stroom
Jasper Beekhoven, Recreatie Noord Holland iov GGA

Ontwerpteam R&D:
Olga Appelman, sr. ontwerp openbare ruimte en trekker
Leonie Nieuwland, ass. ontwerp openbare ruimte
Ruben van der Giessen, ass. ontwerp openbare ruimte
Erwin van Schagen, stedenbouwkundige
Berta Gruodyte, ass. stedenbouwkundige
Yttje Feddes, Rick Lensink, Marlies Doesburg, landschapsarchitectenbureau Feddes en Olthof

Advisering op cultuurhistorie:
Jouke van der Werf, Monumenten en Archeologie

Opmaak:
Ontwerpteam R&D

 

 

Additional info

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: www.piqsels.com

Media

Documents