Article

Menselijke skeletten in een Nieuwendamse steeg

Archeologisch onderzoek Nieuwendammerdijk (2012)


Op 25 maart 2012 werden bij graafwerkzaamheden in de steeg tussen de panden Nieuwendammerdijk 305 en 307 twee skeletten aangetroffen. De vondst is door de bewoners aan de politie gemeld. Die concludeerde na inspectie dat het niet om recente menselijke overschotten ging en het geen sporen van een misdrijf betrof. Nadat de afdeling Archeologie van Monumenten & Archeologie op de hoogte was gebracht is besloten tot een archeologisch onderzoek dat mogelijk een historische verklaring voor de aanwezigheid van de botresten kon verschaffen.

Het ging om twee skeletten in anatomisch verband en enkele losse botten die minimaal nog één individu vertegenwoordigen. De skeletten lagen zuid-noord georiënteerd in de lengte van de steeg haaks op de Nieuwendammerdijk. Er waren geen resten van grafkisten aanwezig. Het gaat in beide gevallen om (jong) volwassen individuen, in de leeftijd van naar schatting 23 tot 40 jaar (NDD-1) en 21 tot 22 jaar (NDD-3). Skelet NDD-3 betrof een man, van skelet NDD-1 was het geslacht niet te bepalen. Aan het skelet van de jongere man (NDD-3) was duidelijk zichtbaar dat er sprake was van een slechte gezondheid vanwege gebrekkige voeding, overbelasting en ziekte. Van skelet NDD-1 resteerde slechts het onderlijf op basis waarvan weinig tot geen uitspraken over de gezondheid gedaan konden worden. Aan het derde individu kunnen met zekerheid alleen een linker sprongbeen en een linker en rechter hielbeen worden toegeschreven. Het betreft een volwassen individu, waarschijnlijk van het mannelijk geslacht.

De botresten bevonden zich in een kleilaag. Gezien de aard van het pakket, zware homogene klei, is het waarschijnlijk dat de klei afgezet is tijdens een overstroming en dat het kleipakket geen onderdeel is van het dijklichaam onder de steeg. Op basis van de stratigrafie dateert de kleilaag dan van na 1514, het jaar waarin de dijk werd aangelegd, en van vóór 1775-1800, de periode waaruit de afdekkende laag dateert, zoals afgeleid van enkele aardewerk vondsten.

De panden op nummer 305 en 307 zijn gebouwd aan het einde van de 18de eeuw, maar het is niet bekend of er al huizen waren voorafgaand aan de huidige bebouwing. Het is aannemelijk dat het kleipakket, met daarin de skeletten, er al lag op het moment dat de bouw van de huizen startte. Toch is het niet uit te sluiten dat de klei is afgezet tijdens een overstroming eind 18de of begin 19de eeuw. Aangezien de huizen er toen al stonden, zou het water door de steeg zijn geperst en kunnen de lijken zijn meegespoeld en vervolgens door de met het water meegevoerde klei zijn bedekt.

Meer informatie is te vinden in onderstaand rapport AAR72 (zie Documenten)

Image credits

Icon image: NDD-sporenkaart2crop.jpg

Media

Documents